• Αιμιλία Βασιλοπούλου, N. Γ. Παπαδόπουλος. Άσθμα- Ισταμίνη- Διατροφή (Ανασκόπηση), Ελληνική Εταιρία Αλλεγιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 2002; 10:73-80
  • Αιμιλία Βασιλοπούλου, N. Γ. Παπαδόπουλος, Φ. Σαξώνη- Παπαγεωργίου. Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (Ανασκόπηση), Παιδιατρική
  • Vassilopoulou, E., Rigby, N., Moreno, F.J., Zuidmeer, L., Akkerdaas, J., Tassios,I. , Papadopoulos, N.G., Saxoni- Papageorgiou, Ph., van Ree, R., Mills, C. Impact of In vitro Gastric and Duodenal Digestion on the Allergenicity of Grape LTP. J Allergy Clin Immunol. 2006 Aug;118(2):473-80. Epub 2006 Jul 3. PMID: 16890774
  • Vassilopoulou E, Zuidmeer L, Akkerdaas J, Tassios I, Rigby NR, Mills EN, van Ree R, Saxoni-Papageorgiou P, Papadopoulos NG.
  • Severe Immediate Allergic Reactions to Grapes: Part of a Lipid Transfer Protein-Associated Clinical Syndrome.
  • Int Arch Allergy Immunol. 2007 Jan 15;143(2):92-102 [Epub ahead of print.
  • Vassilopoulou EV, Zuidmeer L, Akkerdaas J, Rigby N, Moreno FJ, Papadopoulos NG, Saxoni-Papageorgiou P, Mills C, van Ree R.Optimized techniques for the extraction of grape allergens appropriate for in vivo and in vitro testing and diagnosis. Mol Nutr Food Res. 2007 Mar;51(3):360-6.
  • Emilia Vassilopoulou, George Konstantinou, Dimitrios Kassimos, Nikolaos Douladiris, Paraskevi Xepapadaki, Emmanuel Manoussakis, Photini Saxoni-Papageorgiou and Nikolaos G. Papadopoulos. Reintroduction of cow's milk in milk allergic children: safety and risk factors. Int Arch Allergy Immunol (in press)