1.Βασιλοπούλου Αιμιλία, Ανδρικόπουλος Ν., Δεδούσης Γ., Φαληρέα Α.  ‘Αξιολόγηση της συνεργιστικής δράσης οξειδωτικών ουσιών και της ανταγωνιστικής δράσης αντιοξειδωτικών ουσιών κατά την υποβάθμιση διαφόρων εδώδιμων ελαίων με τη συσκευή Rancimat'. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής -Διαιτολογίας. Ελεύθερη ανακοίνωση

2. Emily Vassilopoulou, A. Dimitriou, N.G. Papadopoulos, E. Volonaki, A. Bossios , P. Saxoni- Papageorgiou. "Basotest as a laboratory diagnostic tool of food allergy". 40th Pan-Hellenic Congress of Pediatrics, 2002 .Poster

3. Emilia Vassilopoulou, A. Dimitriou, N.G. Papadopoulos, E. Volonaki, A. Bossios , P. Saxoni- Papageorgiou. "Flow Cytometry (Basotest) as a laboratory diagnostic tool of food allergy"5th Macedonian Congress in Nutrition, 2002 (Oral Presentation).

4. Emily Vassilopoulou. "Allergenicity of grape extracts (Vitis Vinifera): a not uncommon food allergy in Greek children". The Rank Prize Funds, Mini Symposium on Plant Food Allergens. Oral presentation

5. Emilia Vassilopoulou, A Bossios, N G Papadopoulos, E Volonaki, E Manoussakis, D Gourgiotis, P S Papageorgiou. "Flow Cytometric Basophil Allergen Stimulation Test (FAST) in Food Allergy". 5th Panellenic Symposium of Allergology and Clinical Immunology.

6. Emily Vassilopoulou, A Bossios, N G Papadopoulos, E Volonaki, E Manoussakis, D Gourgiotis, P S Papageorgiou. "Flow Cytometric Basophil Allergen Stimulation Test (FAST) in Food Allergy". Poster in EAACI congress 2003

7. N.G.Papadopoulos, I K Tassios, E Vassilopoulou, N Paleologou, E Manoussakis, S Psarras, H Pratsinis, D Gourgiotis, P S Papageorgiou. "Allergenicity of grape extracts (Vitis Vinifera): a not uncommon food allergy in Greek children". The Rank Prize Funds, Mini Symposium on Plant Food Allergens. Oral presentation. Poster in EAACI congress 2003.

8. E.Vassilopoulou, A.I.Sancho, L.Zuidmeer, J.Akkerdaas, I.Tassios, N.G.Papadopoulos, R. van Ree, E.N.C Mills. "An in vivo and in vitro Study on the Allergenic Potential of Non Specific Lipid Transfer Proteins from Grape (Vitis vinifera) and Botanically Unrelated Fruits" Poster in EAACI congress 2004          

9. Emilia Vassilopoulou, Jaap Akkerdaas, F Javier Moreno, Laurian Zuidmeer, Nikos G. Papadopoulos, Ioannis Tassios, Photini Saxoni- Papageorgiou, Clare Mills, Ronald van Ree. "Effects of gastrointestinal digestion and thermal processing on the allergenicity of grape lipid transfer protein" poster in Davos meeting 2005

10. Emilia Vassilopoulou, Jaap Akkerdaas, F Javier Moreno, Laurian Zuidmeer, Nikos G. Papadopoulos, Ioannis Tassios, Photini Saxoni- Papageorgiou, Clare Mills, Ronald van Ree. "Effects of gastrointestinal digestion and thermal processing on the allergenicity of grape lipid transfer protein" poster in EAACI congress 2005

11. Emilia Vassilopoulou, Clare Mills, Photini Saxoni- Papageorgiou, Nikolaos G. Papadopoulos CCDs implication in the polysensitized profile of a Greek grape allergic. Poster in EAACI meeting 2006

12. Vassilopoulou, E., Douladiris, N., Papadopoulos, NG., Saxoni-Papagergiou Ph. Nutritional support of children suffering from adverse reactions to food: the role of a dietitian. Oral presentation in the ECAAI- HSACI Joint Allergy Symposium Allergy update in Greece 6-9 September 2006 Athens Greece

13. Vassilopoulou, E., Zisaki V., Kalomalou Ph., Papadopoulos NG. Standardization of food challenges in children with immediate reactions to milk: perspectives and complications. Oral presentation in the ECAAI- HSACI Joint Allergy Symposium Allergy update in Greece 6-9 September 2006 Athens Greece

14. Vassilopoulou, E. Characterization and identification of grape allergens in a Greek pediatric population. Poster presentation of the 1st International Competition of Food Research and Technology organised by the Institution of Aristidis Daskalopoulos 31st of October- 1st of November 2006

15. Vassilopoulou Emilia, Douladiris Nikolaos, Sinaniotis Athanasios, Saxoni-Papageorgiou Photini, Papadopoulos Nikolaos G Standardization of food challenges in patients with immediate reactions to fish: perspectives and complications. Poster in EAACI 2007