Η Ψυχολογία του ατόμου αποτελεί έναν συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό κλάδο με ποικίλες συνδυαστικές θεωρίες, ισχυρώς αποδεδειγμένα συμπεράσματα και πολλαπλές πειραματικές μεθόδους.  Ακόμα και για τον απλό καθημερινό άνθρωπο όμως, είναι ευνόητη και καθόλα ουσιαστική η άποψη ότι ο ψυχολογικός παράγοντας φέρει μεγάλη σπουδαιότητα όχι μόνο για την ισορροπημένη πνευματικότητα του αλλά και για τις εκφάνσεις της εξωτερικής του συμπεριφοράς.

Οι διατροφικές διαταραχές για παράδειγμα, μπορεί μεν να οφείλονται σε παράγοντες γενετικούς ή σε παράγοντες που σχετίζονται με την πρόληψη φαρμάκων ή εμφάνισης ασθενειών αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό αφορούν την ψυχική υγεία του ατόμου.  Πόσες φορές έχουμε συλλάβει τον εαυτό μας σε βραδυνές αποδράσεις στο ψυγείο ή σε καταστάσεις άρνησης της τροφής σε περιόδους όπου χαρακτηρίζονται από εντάσεις, άγχη και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Σκοπός αυτής της στήλης είναι να φωτίσει περισσότερο τα ζητήματα που άπτονται της ψυχολογικής μας διάθεσης και που μας οδηγούν σε μη φυσιολογικές διατροφικές συνήθειες. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν όχι μόνο τα ίδια αυτά καθεαυτά τα φαινόμενα μέσω της περιγραφής τους (βιολογικής και συμπεριφοριστικής) αλλά και να δοθούν απαντήσεις, ευκόλως εφαρμόσιμες λύσεις που θα κάνουν την διατροφή περισσότερο κατανοητή και προσιτή προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν διαταραχές.

Irida Kratsa
B.A Degree in Consulting & Clinical Psychology
B.A Degree in Journalism