Υποτροφίες - Χρηματοδοτήσεις

11/2002-11/2005 : Ηράκλειτος (Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας αρ. Σύμβασης Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ ΚΑ 70/3/7148). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.


09/2003-10/2004 : Marie Curie (Ευρωπαϊκό Κονδύλι). Εκπόνηση μέρους της διδακτορικής διατριβής στο INSTITUTE OF FOOD RESEARCH (UK) & SANQUIN RESEARCH INSTITUTE (NL).


06/2003 : Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας (EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, EAACI). Συμμετοχή στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αλλεργιολογίας στο Παρίσι.


06/2004 : EAACI. Συμμετοχή στο ετήσιο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αλλεργιολογίας  στο Άμστερνταμ.


10/2004 : Ερευνητικά  Προγράμματα Informall & Europrevall (Χρηματοδότηση από Ε.Ε). Συμμετοχή σε Συμπόσιο Τροφικής Αλλεργίας στη Ρώμη.


02/2005 : EAACI. Συμμετοχή στο ετήσιο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αλλεργιολογίας  στο Νταβός.


06/2005 : EAACI. Συμμετοχή στο ετήσιο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αλλεργιολογίας  στο Μόναχο.


06/2006: EAACI. Συμμετοχή στο ετήσιο  Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αλλεργιολογίας  στη Βιέννη.


09/2014-06/2016 : Ίδρυμα Aridemi. Υποτροφία για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις για Πτυχίο Ψυχολογίας.